Odpowiedzi

2010-01-25T18:53:49+01:00
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
2010-01-25T18:57:24+01:00
Ewangelia św Mateusza (Mt)
Ewangelia św Marka (Mk)
Ewangelia św Łukasza (Łk)
Ewangelia św Jana (J)
Dzieje Apostolskie (Dz)
List do rzymian (Rz)
1,2 list do Koryntian (1,2 Kor)
List do Galatów (Ga)
List do Efezjan (Ef)
List do Filipian (Flp)
List do Kolosan (Kol)
1,2 List do Tesaloniczan (1,2 Tes)
1,2 List do Tymoteusza (1,2 Tm)
List do Tytusa (Tt)
List do Filemona (Flm)
List do Hebrajczyków (Hbr)
List św Jakuba (Jk)
1,2 List św Piotra (1,2 P)
1,2,3 List św Jana (1,2,3 J)
List św Judy (Jud)
Apokalipsa św Jan (Ap)
1 5 1