Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T15:46:20+02:00
1.Skutki pozytywne:sobór w Trydencie,powstanie kalwinizmu,luteranizmu i anglikanizmu,powstanie chłopskie Tomasza Munzera,unia brzeska,powstanie zborów,pokój w Augsburgu,powstanie protestantyzmu,skutki negatywne:wojna kalwinistyczno-katolicka,powstanie arian oni nie wierzyli w Trójcę Świętą,krwawe walki religijne,powstanie braci polskich, podział na 4 religie.
2.Mieszczanie przyjmowali luteranizm ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami i dużą liczbę Niemców wśród mieszczan.
Szlachta przyjmowała kalwinizm ponieważ demokratyczna organizacja tego Kościoła stwarzała większe możliwości współdecydowania wiernych o jego losie.