Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
P=a*b
d=7
a=3√2
b=?
a²+b²=c²
18+b²=49
b²=31
b=√31
P=a*b
P=3√2*√31=3√62
56 3 56
Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Oblicz pole prostokąta którego przekątna ma długość 7cm a jeden z boków ma długość 3√2 cm.

Obliczamy z twierdzenia Pitagorasa długość nieznanego boku

a²+b²=c²
(3√2)²+b²=7²
9*2+b²=49
18+b²=49
b²=49-18
b²=31
b=√31cm

Pole powierzchni prostokąta

P=a*b
P=3√2*√31
P=3√62 cm²

Pole powierzchni prostokąta wynosi 3√62 cm²
139 4 139