Proszę o pomoc. Muszę napisać o sobie w języku niemieckim, mimo to że nie miałam nigdy do czynienia z tym języki i jest to dla mnie strasznie trudne zadanie, bo nie wiem jak się zdania układa itp.
Potrzebuję przetłumaczyć taki teks:

Nazywam się Joanna. Mieszkam w Warszawie na ulicy Pułaskiego 30/15. Mam 20 lat, urodziny obchodzę 19 lipca. Jestem osobą dokładną, punktualną, szybko nawiązującą kontakty. Studiuję inżynierię środowiska na 2 roku. Jest to bardzo ciekawy kierunek. Moimi hobby jest Sport, muzyka, internet, komputer, motoryzacja. Moja rodzina składa się z 4 osób. Rodzice mają po 40 lat. Mama pracuje jako sprzedawca mebli, a tata ma własną działalność. Mam brata młodszego o 2 lata uczy się w technikum mechanicznym. Uprawia dużo sportu i jest osobą energiczną. Uczyłam się w liceum na kierunku matematyczno-fizycznym. Nauka trwała 3 lata. Maturę zdawałam w 2008 roku, jestem zadowolona z mojego wyniku maturalnego dzięki któremu mogłam dostać się na wymarzone studia.

Proszę o pomoc. z gory dziekuje!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T12:21:55+02:00
Ich heiße Joanna. Ich lebe in Warschau an der Pulaski Straße 30/15. Ich bin 20 Jahre alt, Geburtstag zu feiern 19. Juli. Ich bin eine gründliche, pünktlich, schnell vorlegende Kontakte. Ich studiere Umwelttechnik nach 2 Jahren. Dies ist eine sehr interessante Richtung. Mein Hobby ist der Sport, Musik, Internet, Computer-, Automobil. Meine Familie besteht aus 4 Personen. Die Eltern haben nach 40 Jahren. Meine Mutter arbeitet als Möbelverkäufer und der Vater hat sein eigenes Geschäft. Ich habe einen jüngeren Bruder um 2 Jahre mit dem Studium in der mechanischen Fachhochschule. Wächst viel Sport und ist kräftig. Ich lernte in der Schule in die Richtung der Mathematik und Physik. Learning dauerte 3 Jahre. Schien im Jahr 2008 absolvierte, ich bin mit meinem Ergebnis für die Reife, mit der ich in Ihren Traum College bekommen konnte zufrieden.
1 5 1
2009-10-03T12:28:45+02:00
Ich heβe Joanna. Ich komme in Warschau draußen Pułaskiego 30/15.Ich bin 20 Jahre alt, Geburtstag zu feiern 19. Juli. Ich bin eine gründliche, pünktlich, schnell vorlegende Kontakte. Ich studiere Umwelttechnik nach 2 Jahren.
Dies ist eine sehr interessante Richtung. Mein Hobby ist der Sport
, Musik, Internet, Computer-, Automobil. Meine Familie besteht aus 4 Personen.Eltern haben nach 40 Jahren. Meine Mutter arbeitet als Möbelverkäufer und der Vater hat sein eigenes Geschäft. Ich habe einen jüngeren Bruder um 2 Jahre mit dem Studium in der mechanischen Fachhochschule.Wächst viel Sport und ist kräftig. Ich lernte in der Schule in die Richtung der Mathematik und Physik. Learning dauerte 3 Jahre. Schien absolvierte im Jahr 2008, ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden
Immatrikulation, durch die ich in Ihren Traum College bekommen konnte.
1 2 1
2009-10-03T12:49:49+02:00
Mein Name ist Joanna. Ich lebe in Warschau an der Pulaski Straße 30/15. Ich bin 20 Jahre alt, Geburtstag zu feiern 19. Juli. Ich bin eine gründliche, pünktlich, schnell vorlegende Kontakte. Ich studiere Umwelttechnik nach 2 Jahren. Dies ist eine sehr interessante Richtung. Mein Hobby ist der Sport, Musik, Internet, Computer-, Automobil. Meine Familie besteht aus 4 Personen. Die Eltern haben nach 40 Jahren. Meine Mutter arbeitet als Möbelverkäufer und der Vater hat sein eigenes Geschäft. Ich habe einen jüngeren Bruder um 2 Jahre mit dem Studium in der mechanischen Fachhochschule.
1 1 1