1.Obok podanych organizmów wpisz właściwą literę oznaczającą łączący je związek.

D-Drapieżnictwo, Pr-protokooperacja, P-pasożytnictwo, Kn-konkurencja, M-mutualizm, Km-komensalizm.

Lis i zając-
koniczyna i pszczoła-
brzoza i koźlarz-
wilk i karibu-
łuskiewnik różowy i grab-

2.Dokończ zdania.

Foka szara to gatunek rzadki, gdyż jej zakres tolerancji jest......
Zależność pomiędzy foką a mięczakami to przykład................
Cechą przystosowawczą foki do polowania na ryby jest.........................................................................
Osoby badające zależności między fokami a ich ofiarami oraz środowiskiem życia zajmują się..............

3. Uzupełnij zdania.

Słońce jest głównym czynnikiem 1............., wpływającym na 2......... sosny. Osobniki rosnące na siedliskach oświetlonych ze wszystkich stron mają 3................. koronę. Zjawisko to nosi nazwę 4........... Sosny sadzone w lasach są rozmieszczone w sposób 5............ Bardzo często drzewo współżyje z podgrzybkiem brunatnym, ten rodzaj zależności nosi nazwę 6.......... Jest to specyficzna forma 7......... Inne gatunki grzybów czerpią produkty fotosyntezy, nie dając nic w zamian.Taki rodzaj relacji nazywamy zależnością 8...........,
wówczas sosna jest żywicielem, a grzyb 9.............

4.Uporządkuj poziomy organizacji żywej materii, rozpoczynając od najniższego.

-biocenoza
-populacja
-biom
-ekosystem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:48:07+01:00
Lis i zając-D
koniczyna i pszczoła-P
brzoza i koźlarz- M
wilk i karibu-Pr
łuskiewnik różowy i grab-Km

Foka szara to gatunek rzadki, gdyż jej zakres tolerancji jest ekologicznej
Zależność pomiędzy foką a mięczakami to przykład drapieżnictwa
Cechą przystosowawczą foki do polowania na ryby jest szybkośc i sprawność
Osoby badające zależności między fokami a ich ofiarami oraz środowiskiem życia zajmują się..............


3. Uzupełnij zdania.

Słońce jest głównym czynnikiem 1............., wpływającym na rozwój sosny. Osobniki rosnące na siedliskach oświetlonych ze wszystkich stron mają ciemna koronę. Zjawisko to nosi nazwę 4........... Sosny sadzone w lasach są rozmieszczone w sposób równomierny Bardzo często drzewo współżyje z podgrzybkiem brunatnym, ten rodzaj zależności nosi nazwę protokooperacja Jest to specyficzna forma 7......... Inne gatunki grzybów czerpią produkty fotosyntezy, nie dając nic w zamian.Taki rodzaj relacji nazywamy zależnością pasożytnictwem
wówczas sosna jest żywicielem, a grzyb pasożytemWyróżnia się trzy główne poziomy organizacji żywej materii, należy zauważyć, że poziomy te są zorganizowane w sposób hierarchiczny:
Pierwszy poziom - komórkowy - obejmuje struktury komórkowe (organelle), jak i komórki.
Drugi poziom - organizmalny - tworzący skupienia komórek (tkanki), a także narządy (organy), ich układy i wreszcie całe organizmy wielokomórkowe.
Najwyższy i zarazem najmniej poznany poziom - ponadorganizmalny - tworzą zespoły organizmów: populację i biocenozy. Wraz ze środowiskiem nieożywionym tworzą one ekosystemy i całą biosferę.


co mogłam to pomogałam mysle ze ot jest dobrze:)
13 1 13