Błagam o Pomoc dam najj!! Tylko prosze o rozwiązania do zadań....na piatek musze to mieć...
zad.1
Ile sześcianów o krawędzi 2 cm można zmieścić wewnątrz sześcianu ,którego krawędź jest 4 razy dłuższa??
zad.2
Jaka cyfra może wystąpić w rzędzie jedności liczby która jest:
a) kwadratem liczby naturalnej
b) podwojonym kwadratem liczby naturalnej
c) potrojonym kwadratem liczby naturalnej ??
zad.3
Oblicz wartość wyrażenia (-1)⁰+(-1)¹+(-1)²+...+(-1)²⁰
zad.4
Jaka jest ostatnia cyfra liczby a) 2⁸⁴ b) 3¹²⁵
zad.5
Przedstaw za pomocą sześcianu liczby naturalnej :
a) liczbę 1
b) sumę drugiej i trzeciej nieparzystej liczby naturalnej
c) sumę 7+9+11
d) sumę czterech kolejnych liczb nieparzystych większych od 12 a mniejszych od 20.
zad.6
Przedstaw za pomocą sumy sześcianów liczb naturalnych sumę kolejnych dwudziestu jeden nieparzystych liczb naturalnych.
zad.7
Jaka jest ostatnia cyfra liczby, która jest wynikiem działania:
a) 10¹¹¹+2⁴¹-1⁷²
b) 3⁷⁴-4¹⁷+7²⁵
zad.8
Ile szóstek należy dodać, aby otrzymać liczby :6⁴, 6¹¹, 6⁹⁵ ???

1

Odpowiedzi

2010-01-25T19:10:49+01:00
Zad.1
a=2cm
V=(2cm)³= 8cm³

b=4*2cm= 8cm
V=(8cm)³=512 cm³

512cm³/8cm³= 64
Odp. Zmieszczą się 64 sześciany.

Zad.2
a) 0,1,4,9,6,5
b)0,2,8,6,
c)0,3,2,5,7,8,

zad.5
a) 1³
b) 3+5=8=2³
c) 7+9+11=27= 3³
d)13+15+17+19=64=4³
10 3 10