Zad.1 Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.
a) 2a+3b-c-4a-3b+2c=
b) 3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=
c)xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=
d)x²+2xy-3y²-2x²-y²-x2+2xy=

zad.2 uzupełnij
=12xy*.........
12x²y³ =6x²*........
=4y*........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:21:43+01:00
A) 2a+3b-c-4a-3b+2c=-2a+c
b) 3x-2y+3,5x-y+2+0,5y=6,5x-2,5y+2
c)xy+3x-y+1-2xy-2x+y+1=-xy+x+2
d)x²+2xy-3y²-2x²-y²-x2+2xy=-2x²-4y²+4xy