1.dlaczego tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczną substancją
2.co to sąwodory nienasucone
3.podaj wzory sumaruczne i nazwy 5 kolejnych węglowodorów szeregu metanu
4.napisz wzór węglowodory nienasyconego 4 atomach wegla
5.co to są alkohole

na piątek

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T19:10:40+01:00
1.dlaczego tlenek węgla jest szczególnie niebezpieczną substancją.
Zależy jaki. Jeśli tlenek węgla(IV) to jest bezpieczny bo to dwutlenek węgla zawarty w atmosferze i w wodzie gazowanej. Natomiast tlenek węgla (II) to tak zwany czad.

2.co to są wodory nienasycone.
Raczej węglowodory albo związki nienasycone. Są to związki w których występują wiązania podwójne lub potrójne, np. alkeny i alkiny.

3.podaj wzory sumaryczne i nazwy 5 kolejnych węglowodorów szeregu metanu.
metan-CH4
etan-C2H6
propan-C3H8
butan-C4H10
pentan-C5H12

4.napisz wzór węglowodory nienasyconego 4 atomach węgla.
C4H6-butyn
C4H8-buten

5.co to są alkohole.
Są to związki organiczne (typy alkany, alkeny, alkiny) zawierające grupę hydroksylową (OH).