Zad1.Ułożyć równania kolejnych reakcji,które należy przeprowadzić aby otrzymać:
a)Aldehyd mrówkowy mając do syspozycji Metan i dowolne odczynniki nieorganiczne
b)Etan,mając do dyspozycji Aldehyd octowy i dowolne odczynniki nieorganiczne.
Zad2.Opierając sie na ogólnym wzorze Aldehydów ustalic wzor sumaryczny aldehydow o masie czasteczkowej 156unitow.
Bardzo prosze o pomoc i dziekuje.Dam najlepsza odpowiedz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:26:49+01:00
1.
a)1. CH₄ + Cl₂ ->(hv) CH₃Cl + HCl
2. CH₃Cl + NaOH -> (H₂O) CH₃OH + NaCl
3. CH₃OH + CuO -> CH₂O + Cu + H₂O
4. CH₂O + 2CuO -> HCOOH + Cu₂O
b)1. CH₃CHO + H₂ -> CH₃CH₂OH
2. CH₃CH₂OH ->(Al₂O₃, temp.) CH₂(podwójne wiązanie)CH₂ + H₂O
3. CH₂(podwójne wiązanie)CH₂ + H₂ -> CH₃CH₃
2.
CnH2nO
12n + 2n + 16 = 156
14n = 140
n = 10
czyli wzór: C₁₀H₂₀O
3 3 3