Biocenoza to wspólnota organizmów zamieszkujących jeden teren. Biocenozą jest Puszcza Kampinoska i pole ziemniaków.

A)Podaj cechę wspólną tych biocenoz.
..................................................................................................
B)Podaj dwie cechy różniące te biocenozy.
1.
2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T10:28:35+01:00
A) jest to ogół populacji zamieszkujący dany teren, układ złożony z producentów i konsumentów
b) - pole ziemniaków to to tylko fitocenoza a Puszcza to fitocenoza i zoocenoza
- pole ziemniaków to zespół organizmów 1.gatunku. Puszcza jest zespołem wielu gatunków