Zad.1. Gdy zbliżymy naładowaną ujemnie rurę z PCW do owiniętej folią aluminiową piłeczki pingpongowej, piłeczka naelektryzuje się przez ........................ i zostanie przyciągnięta przez rurę. Bliższa rury strona piłeczki naelektryzuje się..............., a dalsza............. .
Wyjaśnij dlaczego piłeczka jest przyciągana przez rurę.

Zad.2. Dwie takie same metalowe kuleczki, na których zgromadzono ładunki 10 nC i 50 nC, odpychają się siłąmi o wartości 5 mN. Kuleczki na chwilę połączono kawałkiem drutu, który nastepnie usunięto. W wyniku tego obie kuleczki mają taki sam ładunek, równy...................... . Iloczyn lądunków ku;eczek przed połączeniem ich drutem wynosił........................... nC², a po połączeniu................... . Jeżeli odleghłość między kuleczkami się nie zmieniła, to wartość sił elektrycznych działających na kuleczki (wzrosła/zmalała) ........... .... . razy i jest równa....................... .

Byłabym wdzięczna za zrobienie chociaż czegoś z tego :) Pilne bo na jutro :)

2

Odpowiedzi

2010-01-25T19:16:55+01:00
Piłka naelektryzuje się przez pocieranie (chyba). Bliższa strona piłki naładuje się dodatnio, a dalsza-ujemnie. Piłeczka jest przyciagana przez rurę, gdyż ujemnie naładowana rura oddziaływuje z dodatnio naładowaną piłka, w której znajdują się zarówno jony dodatnie, jak i ujemne.
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:22:06+01:00
Zad.1. Gdy zbliżymy naładowaną ujemnie rurę z PCW do owiniętej folią aluminiową piłeczki pingpongowej, piłeczka naelektryzuje się przez indukcję i zostanie przyciągnięta przez rurę. Bliższa rury strona piłeczki naelektryzuje się dodatnio, a dalsza ujemnie.

Wyjaśnij dlaczego piłeczka jest przyciągana przez rurę.

Piłeczka zbliża się do naładowanej ujemnie rury od ponieważ naelektryzowała się przez indukcję od strony rury dodatnio a od strony przeciwnej ujemnie.Wypadkowa siła wzajemnego oddziaływania naelektryzowanej rury i rozdzielonych ładunków ujemnych i dodatnich na piłeczce jest siłą przyciągania

Zad.2. Dwie takie same metalowe kuleczki, na których zgromadzono ładunki 10 nC i 50 nC, odpychają się siłąmi o wartości 5 mN. Kuleczki na chwilę połączono kawałkiem drutu, który nastepnie usunięto. W wyniku tego obie kuleczki mają taki sam ładunek, równy 30 nC . Iloczyn ladunków kuleczek przed połączeniem ich drutem wynosił 500 nC², a po połączeniu 900nC² . Jeżeli odległość między kuleczkami się nie zmieniła, to wartość sił elektrycznych działających na kuleczki wzrosła 1,8 . razy i jest równa 9 mN .
4 5 4