1.Janek,Ola i Marcin rozwiązywali równanie 6x-4=3x+5
a)Prześledcie każde z rozwiązań

Janek
6x-4=3x+5
6x=3x+9
3x=9
x=3
Ola
6x-4=3x+5
6x-4+4=3x+5+4
6x-3x=3x+9-3x
3x=9
x=3
Marcin
6x-4=3x+5+4
Jakie czynności wykonał kolejno Janek?Jakie Ola,a jaki Marcin?
W czym są podobne,a czym się róznią zapisy tych rozwiązań?
b)rozwiąż równanie
5x-2=4x+5 podobnie jak Janek
3y+4=-y+8 podobnie jak Ola
6w-1=2w+11 podobnie jak Marcin

2.Dla podanego równania wykonaj wskazane działania,tak aby otrzymać równanie równoważne
a)x-4=5 do obu stron dodaj 4
b)-x=2 obie strony pomnóż przez -1
c)4x=12 obie strony podziel przez 4
d)3x+5=14 od obu stron odejmij5,a następnie podziel obie strony równania przez 3
e)3x+7=2x+4 najpriew od obu stron odejmij 7,a następnie w otrzymanym równaniu od obu stron odejmij 2x

Proszę żeby nie było to aż takie długie
Dziękuję

1

Odpowiedzi

2010-01-25T21:59:07+01:00
Zad 2.

a) x - 4 = 5
x - 4 + 4 = 5 + 4
x = 9

b) -x = 2
x = -2

c) 4x = 12
x = 3

d) 3x + 5 = 14
3x = 9
x = 3

e) 3x + 7 = 2x + 4
3x = 2x - 3
x = -3
2 1 2