Odpowiedzi

2010-01-25T19:18:29+01:00
Ezechiel (nie wiadomo dokładnie kiedy żył, prawdopodobnie ok.w 500r p.n.e., prorok i kapłan judzki; 597 deportowany wraz z innymi Żydami z Jerozolimy do Babilonii, głosił tam proroctwa o karze zesłanej przez Boga na Judę i Jerozolimę, często w formie niezwykłych i szokujących porównań. Po zburzeniu Jerozolimy (586r) prorokował powrót Żydów do kraju i odbudowę świątyni. Biblijna Księga Ezechiela zawiera jego proroctwa i opracowania uzupełnione przez późniejszych autorów, w literaturze i spekulatywnej mistyce żydowskiej popularny był motyw rydwanu Jahwe (Merkabah) pochodzący z Księgi Ezechiela.
7 3 7
2010-01-25T19:24:00+01:00
Ezechiel - był kapłanem. 592p.n.e został powołany na proroka śledził wydarzenia polityczne. Kiedy go wygnali zapowiadał odrodzenie Izraela.Przywiązanym był sercem i umysłem do tradycji narodowych
6 4 6