Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:21:12+01:00
A)

PbO2 + 2CO ---> Pb + 2CO2
Pb(IV) +4e- ---> Pb(0)
C(II) -2e- ---> C(IV) |*2

b)

PbCl4 ___/\T___> Pb^4+ + 4Cl^-

(+) Pb^4+ +4e- ----> Pb
(-) 4Cl^- -4e- ----> 2Cl2

Pb^4+ + 4Cl^- ----> Pb + 2Cl2

Znaczki ^ oznaczaja ladunek jonow.
5 2 5