Chodzi o wielkości odwrotnie proporcjonalne.
macie 3 zadania. Proszę rozwiązywać DOBRZE i ZROZUMIALE dla 1 gimnazjum.!
[daje najlepsze]

z.1
Coca-colę z 60 półtoralitrowych butelek rozlano do 360 kubków. Jaka była pojemność każdego kubka.? Do ilu kubków, których pojemność będzie większa o 2o%, można rozlać tę ilość coca-coli.?

z.2
Na budowę hali fabrycznej trzeba przywieźć ze stacji kolejowej 600 ton betonowych segmentów. W tym celu wynajęto z zakładu transportowego 10 pięciotonowych ciężarówek. Ile kursów na dworzec musi wykonać każda ciężarówka.? Ile należałoby wynająć pięciotonowych ciężarówek, zeby każda z ciężarówek wykonała 8 kursów.?

z 3:
Zapas żywności przygotowano dla pewnej liczby osób na 40 dni. Gdyby było o 8 osób mniej, ten sam zapas wystarczyłby na 60 dni. Dla ilu osób przygotowano zapas żywności.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:31:17+01:00
Zad.1. 60 butelek po 1,5 litra każda, więc suma objętości coca-coli w butelkach: 60*1,5l=90 litrów. 90 litrów podzielić na 360 kubków daje nam objętość 0,25 l każdego kubka. Jeśli pojemność kubka jest o 20% większa (20%=0,2), to mnożymy 0,2*0,25=0,3 litra.
Więc 90 l coca-coli/0,3l=300 kubków.

Zad.2. 10 ciężarówek*5ton=50 ton. 600 ton/50 ton=12kursów każdej ciężarówki.
600 ton/(8*5ton)=15 ciężarówek.

1 5 1