Odpowiedzi

2010-01-25T19:27:55+01:00
Trapez : <dołaczam załącznik>
Pole trapezu dane jest wzorem:

1.p= (a+b) x h (/ 2)
2. Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu trapezu jest równa 180°
3. Są takie rodzaje jak :
* trapez prostokątny
* trapez równoramienny

Trapez jest toczworokąt mający przynaj mniej jedną parę równoległych boków. Nazywa się je podstwami, dwa po bokach są to ramiona, które są równe w trapezie równoramiennym; odległość między podstawami to wysokość oznaczona jako h.

W załączniku jest trapez zwykły
Mam nadzieję, że pomogłam. Brałam z głowy nie z neta. :) <pzdr>

Liczę na najlepszą ;)

3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:34:16+01:00
A)

P= 6×4- (3×4÷2)
P=24-12÷2
P=24-6
P=18 J² <- jednostki kwadratowe ( nie podano czy to CM czy DM czy METRY) :)

B)

P=8×3 - (3²÷2)+(3×1÷2)
P=24-(4.5+1.5)
P=24-6
P=18 J²

C)

P=2×3×4÷2
P=12+3×4
P=20 J²
5 2 5
2010-01-25T21:20:46+01:00
Trapez jest czworokątem, który posiada co najmniej jedną parę boków równoległych. Tak więc kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok także jest trapezem.

Jak w każdym czworokącie suma miar kątów wynosi 360 stopni.

Suma miar kątów przy jednym ramieniu wynosi 180 stopni.

Spośród trapezów możemy wyróżnić:
-> trapezy prostokątne - w trapezie jest kąt prosty;
-> trapezy równoramienne - najprościej: dwa boki są równej długości; kąty przy podstawach mają równe miary.

Pole trapezu = 0,5*(a+b)*h

Obwód = a+b+c+d

Odcinek łączący środki ramion = połowa sumy podstaw.


myślę, że napisałam wszystko, co istotne (pisałam z pamięci). jeżeli jednak miałabyś jeszcze jakieś pytania, to pisz na pw.
2 1 2