Odpowiedzi

2010-01-25T19:21:11+01:00
A)

d=a√2
d=4√2

b)

d²=a²+b²
d²=5²+10²
d²=125
d=√125
d≈11,2

c)

a²=(½d₁)²+(½d₂)²
a²=(½10)²+(½6)²
a²=25+9
a²=36
a=√36
a=6
1 4 1
2010-01-25T19:24:52+01:00
A) Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku 4.

Z tw Pitagorasa:
4²+4²=d²
16+16=d²
d²=32
d²=16*2
d=4√2
Przekątna ma długość 4√2.

b) Jaką długość ma przekątna prostokąta o bokach 5 i 10 ?

Z tw Pitagorasa:
5²+10²=d²
25+100=d²
d²=125
d²=25*5
d=5√5
Przekątna ma długość 5√5.

c) Oblicz długość boku rombu o przekątnych długości 10 i 6.

Przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą na połowy.

Z tw Pitagorasa:
5²+3²=a²
25+9=a²
a²=34
a=√34
Bok ma długość √34.
1 4 1