1. Z danych jednomianów utwórz sumy algebraiczne:
a) 3x², 5xy, -2y, -5;
b) -4a, -7b, 8c, d;
c) -x²y, 9xy², 3z, -y², z²;
d) 0,2ab, -0,3a², ⅔b², -a²b².
2. Każdy z danych jednomianów przedstaw w postaci sumy :
a) -3xy;
b) 8a²;
c) -1,8x²y;
d) 12ab;
e) ⁴/₅a;
f) ⁵/₉x²yz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:54:19+01:00
Zadanie 1.
a) 3x²+ 5xy+ (-2y)+(-5);
b) -4a+ (-7b)+ 8c+d;
c) -x²y+ 9xy²+3z+(-y²)+ z²;
d) 0,2ab+(-0,3a²)+⅔b²+(-a²b²).
zadanie 2.
a) -3xy=-3+x+y
b) 8a²=8+a²
c) -1,8x²y=-1,8+x²+y
d) 12ab=12+a+b
e) ⁴/₅a=4/5+a
f) ⁵/₉x²yz=5/9+x²+yz

Mam nadzieję że pomogłam;]]
2 3 2