Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:41:49+01:00
Znaczenie terenów podmokłych dla przyrody i człowieka:
1) Pod powierzchnią torfowisk w torfach i innych akumulowanych utworach są gromadzone olbrzymie ilości wody korzystnie wpływające na gospodarkę wodną ogromnych obszarów.
Retencjonują znaczące ilości wody regulując tym samym obieg wody w otoczeniu. Osuszenie, a w szczególności eksploatacja torfowisk towarzyszących rzekom wzmaga niszczące działanie fal powodziowych, natomiast w okresie suszy zasilają one rzeki w wodę.

2) Mokradła mają również istotne znaczenie w samooczyszczaniu się wód.
Opady atmosferyczne, wody podziemne, a szczególnie powierzchniowe w wielu przypadkach bywają bardzo zanieczyszczone. Mokradła, a przede wszystkim torfowiska pełnią rolę naturalnych filtrów trwale zatrzymujących i wyłączających z obiegu nadmierne ilości różnych zanieczyszczeń. Tereny podmokłe mogą służyć jako tanie i skuteczne oczyszczalnie dla naszych rzek i strumieni. Stwierdzono, że mogą one zatrzymywać większe cząsteczki gleby wraz z nawozami znajdującymi się w wodach spływających z pól
uprawnych. Napływające wraz z wodą substancje organiczne i nawozy rozkładane są przez mikroorganizmy i łatwo wbudowywane w ;ciało; roślin. Warunkuje to i przyspiesza wiele procesów biologicznych i chemicznych, dzięki którym mokradła spełniają swoje funkcje.

3) Torfowiska pełnią również istotną rolę w obiegu pierwiastków, szczególnie węgla i azotu. Odkładana materia organiczna w postaci złóż torfu i innych osadów organicznych „wyłącza” z obiegu ogromne ilości tych pierwiastków. Jeśli ich funkcje są zaburzone (głównie przez działalność człowieka np. przez nadmierne pobieranie torfu), to staja się źródłami węgla, przyczyniając się do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze.

4) Mokradła w naszym kraju pełnią funkcje ostatnich ostoi gatunkowych i biocenoz skrajnie rzadkich i znajdujących się na granicy wymarcia. Niszcząc tereny podmokłe pozbywamy się miejsc, w których żyją organizmy nie potrafiące bytować w innym biotopie. Od zachowania ekosystemów mokradłowych, zależy istnienie nie tylko pojedynczych gatunków, ale całych grup systematycznych

5) Bagna są miejscem występowania roślin leczniczych np. tatarak, prawoślaz lekarski, bobrek trójlistkowy, rosiczka okrągłolistna służą one do produkcji leków i mają zastosowanie lecznicze. Złoże torfu jest również cenionym środkiem leczniczym w balneologii. Na jego bazie produkuje się lecznicze preparaty torfowe np. biostymulatory wzrostu.

6) Torfowiska są naturalnym archiwum przeszłości. Zarówno naturalnej jak i antropogenicznej. Na podstawie historii torfowisk można wiele powiedzieć o zmianach klimatu i warunków życia człowieka. Dzięki tworzeniu torfu rejestrują własną historię, a to pozwala na śledzenie zmian środowiska przyrodniczego w ciągu dziejów. Na podstawie zachowanych szczątków roślinnych można poznać, jakie warunki klimatyczne i wodne panowały w środowisku, a na podstawie analizy węgla określić czas, kiedy to się
działo. Najbardziej znanym stanowiskiem archeologicznym jest Biskupin, pozostałości osady mogły zachować się dzięki konserwującym drewno właściwościom torfu.

7) Mokradła są miejscem turystyki przyrodniczej. Obserwacja przyrody jest coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Najliczniej odwiedzają bagna amatorzy oglądania ptaków. Wiosenne wycieczki w dolinę Biebrzy czy Narwi są już w ofercie wielu firm turystycznych. Turyści potrzebują miejsc, gdzie mogą zatrzymać się na nocleg i zjeść, dlatego rozwija się turystyka i powstają nowe miejsca pracy.
Wszystkie wyżej przedstawione walory mokradeł odnajdują swoje odzwierciedlenie w przykładzie bagien Biebrzańskich. Na lokalnym wododziale rzek Jagrzni i Netty leży czerwone bagno- jedno z największych torfowisk przejściowych. To właśnie torf odznacza się zdolnością wchłaniania wody podobnie jak gąbka. Chroniąc tym samym pobliskie zamieszkałe tereny przed powodziami, a w okresie suszy będące źródłem słodkiej wody. O wielkiej bioróżnorodności obszaru świadczy fakt, iż znajduje się tam jeden z
najważniejszych terenów lęgowych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Są one również Największą ostoją gatunków na wyginięciu, bowiem na skraju basenu istnieją nasze bagienne lasy brzozowe: Brzeziny Ciszewskie i Kapickie. Jednocześnie są one jednym z ostatnich i najważniejszych miejsc lęgów Wodniczki. Bagna Biebrzańskie zarastają, a ich odnowę oparta na wycinaniu łąk bagiennych można połączyć z podjęciem starań w produkcji biopaliw.
2 5 2
2010-01-25T21:06:17+01:00
Tereny podmokłe to najczęściej tereny bagniste które są bardzo wilgotne i przydatne człowiekowi w rolnictwie. Tereny podmokłe choć są trudne w utrzymaniu zawierają duże ilości wody i składników pokarmowych potrzebnym roślinom do prawidłowego wzrostu tak więc te gleby które mają zdolność do dobrego zatrzymywania wody i substancji odżywczych są bardzo przydatne człowiekowi.a w przyrodzie są siedliskami żab i innych płazów ptaków i różnych bagnistych roślin.
4 3 4