. W jakich latach rozgrywa się akcja "Kamieni na szaniec"?
a) 1939 - 1945
b) 1939 - 1943
c) 1940 - 1943
d) 1944 - 1945
2. Z jakiego utworu Aleksander Kamiński zaczerpnął tytuł?
a) "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza
b) "Smutno mi, Boże" Juliusza Słowackiego
c) "Moja piosnka II" Cypriana Kamila Norwida
d) "Testament mój" Juliusza Słowackiego
3. Główni bohaterowie utworu Kamińskiego to postacie:
a) fikcyjne
b) autentyczne
c) fikcyjne i autentyczne
4. Dopisz pseudonimy do prawdziwych nazwisk bohaterów.
R E K L A M A czytaj dalej ↓
a) Jan Bytnar - ……………………………….
b) Aleksy Dawidowski - …………………….
c) Leszek Domański - ………………………..
d) Tadeusz Zawadzki - ………………………
5. Jak "Rudy" miał na drugie imię?
a) Roman
b) Marek
c) Marian
d) Stanisław
6. Rodzice "Rudego" z zawodu byli:
a) lekarzami
b) nauczycielami
c) sprzedawcami
d) krawcami
7. Uzupełnij:
"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to "opowieść o wspaniałych ideałach bohaterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafili pięknie …………….. i ……………. ……………… ".
8. Wyjaśnij, na czym polegała tzw. afera kopernikowska, którą zasłynął "Alek".
………………………………………………………………………………
9. Gdzie "Alek" ukrywał się po "aferze kopernikowskiej"?
………………………………………………………………………………
10. Podaj cztery przykłady akcji Małego Sabotażu.
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………
11. Który z bohaterów odznaczał się następującymi cechami charakteru:
a) urodzony przywódca, ambitny - …………………..
b) samotnik, uczuciowy, refleksyjny - ……………….
c) koleżeński, żądny przygód, szczery - ……………..
12. ,,Szare Szeregi" to nazwa:
a) grupy młodzieżowej w ramach tajnej organizacji
b) oddziałów harcerskich wchodzących w skład Armii Krajowej podczas II wojny światowej
c) oddziału tajnej organizacji WAWER
13. Ile flag zdjął "Rudy" z Zachęty?
a) jedną
b) dwie
c) trzy
d) cztery
14. "Fabryka czekolady" znajdowała się w domu:
a) "Rudego"
b) "Alka"
c) "Zośki"
d) "Alka" i "Zośki"
15. Kto należał do "klubu pięciu"?
a) "Zośka"
b) "Alek"
c) "Rudy"
d) żaden z nich
16. Imię ukochanej "Alka" to:
a) Basia
b) Zosia
c) Maria
d) Halina
17. Na czym polegała Akcja pod Arsenałem?
……………………………………………………………………………………
18. Jakiego przedmiotu nauczał "Zeus"?
a) matematyki
b) biologii
c) historii
d) geografii
19. Dlaczego "Rudy", "Alek" i "Zośka" chcieli przystąpić do tajnej organizacji?
a) chcieli walczyć z wrogiem i pełnić służbę społeczną
b) chcieli pracować gdziekolwiek
c) chcieli przeżyć przygodę i wsławić się bohaterskimi czynami
20. Połącz w pary rodzaje akcji zbrojnych i ich miejsca:
a) odbicie "Rudego" 1) Sieczychy
b) odbicie transportu więźniów 2) Arsenał
c) atak na posterunek żandarmerii 3) Czarnocin
d) wysadzenie mostu 4) Celestynów
21. Przedstaw po jednym argumencie uzasadniającym opinię, że bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego potrafili:
a) pięknie żyć - ……………………………………………………………………
b) pięknie umierać - ………………………………………………………………
22. Wyjaśnij, co oznacza słowo "szaniec"?
……………………………………………………………………………………
23. Napisz, w jakich okolicznościach zginęli:
a) "Rudy" -…………………………………………………………………………
b) "Alek" - …………………………………………………………………………
c) "Zośka" - ………………………………………………………………………
24. Książka "Kamienie na szaniec" ukazała się drukiem w roku:
a) 1943
b) 1944
c) 1945
d) 1946
25. "Kamienie na szaniec" to:
a) powieść przygodowa
b) opowiadanie fantastyczne
c) powieść historyczna
d) opowieść reportażowa
26. Skąd Aleksander Kamiński zaczerpnął informacje dotyczące wydarzeń opisanych w książce?
……………………………………………………………………………………

1

Odpowiedzi

2009-10-03T13:22:08+02:00
Co tak dużo !?
1.b)
2.d)
3.c)
4.
a) Jan Bytnar -Rudy
b) Aleksy Dawidowski - Alek
c) Leszek Domański - Zeus
d) Tadeusz Zawadzki - Zośka
5.a)
6.b)
8.
Afera Kopernikańska w której zasłynął Alek polegała na jego samodzielnej akcji usunięcia niemieckiej tablicy (płyty) z pomnika Mikołaja Kopernika.
9.
Po aferze kopernikowskiej Alek ukrywał na wsi u narzeczonej, Basi.
10.
a)zniechęcenie fotografów do wystawiania w szybach zdjęć niemieckich generałów
b)tłuczenie szyb w oknach wystawowych
c)Rysowanie żółwi (powolna robota w zakładach okupanckich)
d)Zrywanie flag hitlerowskich
12.b)
13.c)
14.c)
15.a)
16.a)
17.
Akcja pod Arsenałem (26 marca 1943) – jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów (pod kryptonimem "Meksyk II"), w trakcie której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara ("Rudego") oraz 25 innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby Gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Miała ona miejsce pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic Bielańskiej i Długiej). Akcją dowodzili: całością Stanisław Broniewski "Orsza", a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki "Zośka".
18.d)
19.a)
22.
Szaniec – rodzaj ziemnej fortyfikacji polowej składającej z dwóch podstawowych elementów: ziemnego wału i fosy. Przy ich budowie stosowano zróżnicowane narysy i profile. Szańce o profilach zamkniętych to: reduta, fort, bastion a o profilach otwartych: redan, luneta, półreduta. Szańce stosowano jako element umocnień służących do osłony stanowisk artyleryjskich do końca XIX wieku.
23.
a) "Rudy" -rudy zmarł 30 III 1943 na skutek ran zadanych mu przez gestapo w czasie przesłuchań
b) "Alek" -alek tez 30 III 1943 na skutek ran odniesionych w Akcji pod Arsenałem
c) "Zośka" -Zośka zginął 20 VIII 1943 w akcji pod Sieczychami.
24.a)
25.c)

5 4 5