Motocyklista, który wyruszył w trasę z Kartuz do Gdańska jedzie ze średnią prędkościa 35 km/h. W tym samym czasie z Gdańska wyruszył drugi motocyklista, który jedzie w kierunku pierwszego ze średnią predkością 25 km/h . Wiedząc ze odległosc między Gdanskiem a Kartuzami wynosi 32 km, oblicz po ilu minatch motocykliści się miną .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:05:35+01:00
Dane:
V₁=35km/h
V₂=25km/h
t₁=t₂=t - czas jazdy każdego z motocyklistów
s₁ - droga przebyta przez I motocyklistę
s₂ - droga przebyta przez II motocyklistę
s₁+s₂=32km

Roz:
W rozwiązaniu posłużymy się wzorem:
V=s/t
V₁= s₁ / t₁ ---> t= s₁/V₁
V₂= s₂ / t₂ ---> t= s₂/V₂

Przyrównujemy dwa równania i otrzymujemy:
s₁/V₁ = s₂/V₂
s₁= s₂V₁/V₂
s₁=s₂×35/25 = 1,4s₂

s₁+s₂=32km
1,4s₂+s₂ = 32
2,4s₂ = 32
s₂ = 32/2,4 ≈ 13,33km

t= s₂/V₂ ≈ 13,33 / 25 ≈ 0,5332h ≈ 0,5332 × 60min ≈ 32min
2 2 2