Daje maxa!! za głupoty i rozwiązanie jednego zad,daje SPAM!!!


1.Uzupełnij.
a)GLIN: liczba powłok elektronowych,elektronow walencyjnych,konfiguracja elektronowa
b)-- to samo co powyżej,tylko że WAPŃ

2.Uzupełnij.
a) Mg............ -----> Mg^2+

liczba protonów: ......
liczba elektronów: .....


b) Cl ................-----> Cl^-

liczba protonów:......
liczba elektronów :.....

3. Napisz równanie rekacji i zapis słowny oraz sposób jego odczytywania.

tlenek ołowiu (IV) + węgiel ---> tlenek węgla(II) + ołów

4. Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek A. H2O i B. O2 . Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.

2

Odpowiedzi

2010-01-25T20:31:27+01:00
1.a)Al-3 powłoki i 3 el walencyjne, konfiguracja-K2L8M3
b)Ca-POWŁOKI 4 i 2 el walencyjne,konfiguracja-K2L8M8N2
2.a)liczba protonów
p=Z
p=12
liczba elektronów
p=e
e=12
b)liczba protonów
p=17
e=17
3.PbO2+ 2C---> 2CO + Pb
czasteczka tlenku ołowiu(IV)+2 atomy węgla---> 2 cząsteczki tlenku węgla(II)+ atom ołowiu
4.h2o
H\
O
H/
wiązania H-O są silnie spolaryzowane
O2
O=O
wiązanie atomowe
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T22:09:22+01:00
1.a)Al(glin)-3 powłoki, 3 elektrony walencyjne, konfiguracja-K2 L8 M3
b)Ca(wapń)- 4 powłoki, 2 elektrony walencyjne, konfiguracja-K2 L8 M8 N2

2.
Mg - 2e- ---->Mg^2+

a.liczba protonów
p=12
liczba elektronów
e=10

Cl+e- ----> Cl^-

b.liczba protonów
e=16

3.PbO2+ 2C---> 2CO + Pb

cząsteczka tlenku ołowiu cztery plus dwa atomy węgla --------> dwie cząsteczki tlenku węgla dwa plus atom ołowiu
4.H2O
H-O-H wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
O2 wiązanie kowalencyjne czyste

Liczę na naj:D

3 5 3