Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:54:07+01:00
Prezydent - osoba rządząca danym państwem.Prezydent jest najwyższym z rządzących.Zatwierdza on konstytucja.;)
3 4 3
2010-01-25T19:54:19+01:00
PREZYDENT
1). w państwach o ustroju republicznym osoba stojąca na czele państwa
2). w większych miastach jednoosobowy organ administracji samorządowej
3). przewodnik organizacji społecznej

ZADANIA GMINY:
Do zadań gminy należą zadania z zakresu:
a).infrastruktury technicznej gminy (np.: gminne drogi, ulice, place, kanalizacja, komunalne budownictwo mieszkaniowe),
b) infrastruktury społecznej (np.: ochrona zdrowia, oświata, kultura),
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego (np.: organizacja ruchu drogowego, ochrona przeciwpożarowa),
d) ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona środowiska).
2010-01-25T19:54:39+01:00
Prezydent to osoba rządząca krajem.To ona podejmuje najważniejsze dla państwa decyzje. Żadna ważna decyzja nie zostanie podjęta bez zgody prezydenta.