1. Działka ma kształt kwadratru. Jej obwód ma 156m. Jaki jest bok tej działki w skali 1 : 100 ?

2.blat stołu ma kształt kwadrtatu o boku 130cm. Narysowano ten blat w skali 1:50. Ile cm ma bok kwadratu?

3.prostakat ma wymiary 12cm i 8cm. jakie będzie miał wymiary w skali 1 :4 ?

szybko!

3

Odpowiedzi

2010-01-25T19:53:41+01:00
1.
Ob = 4a
156m = 4a
a = 39m
39m ÷ 100 = 0,39m = 39cm

2.
130cm ÷ 50 = 2,6cm
Ob = 4a
2,6cm = 4a
a = 0,65cm

3.
12cm ÷ 4 = 3cm
8cm ÷ 4 = 2cm
3 4 3
2010-01-25T19:55:10+01:00
1. 156:100=1,56cm
2. 130:50= 2,6cm
3. 12:4=3
8:4=2
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T19:56:10+01:00
1.
Ob=156 m
Ob=4a
4a=156/:4
a=39 m

1cm-100cm
39:100= 0,39 m = 39 cm - długość boku kwadratu w skali 1:100

2.
130 : 50= 2,6 cm - długość boku kwadratu w skali 1:50

3.
12:4=3 cm - jeden bok
8:4=2 cm - drugi bok
3 2 3