Ćwiczenie do biologi Kl. I Nowa Era
temat 5 MSZAKI
zadania od 2 do 3 (1 i 4 i 5 mam)
2. Uzupełnij zdania, korzystając z poniższych pojęć :
gametofit, sporofit, rodnia, plemnia
*Pokoleniem samożywnym jest ..........................
*Pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo jest .....................................
*Na szczycie gametofitu męskiego powstają .......................
*Zarodnia powstaje na szczycie ...............................
3. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje napisz literę P, a obok fałszywych literę F.
Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
Mszaki pobierają wode za pomocą chwytników.
Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
Zygota jest wynikiem zapłodnienia.
Na szczycie sporofitu powstają rodnie i plemnie.
Mszaki są roślinami wodnymi .

temat 6 PAPROTNIKI
Zadania od 1 do 6/str. 44
1. Napisz do której grupy paprotników należą przedstawione na fotografiach rośliny i podaj po jednym elemencie budowy, który umożliwiał ich idenfikację..
A. B. C.
2. Do funkcji organów wytworzonych przez paprotniki dopisz nazwy tych organów.
Utrzymuje roślinę w podłożu-.............................
Magazynuje substancję odzywcze, które pozwalają roślinie przetrwać zimę.-...................................
Zachodzi w nich fotosynteza-....................................
3. Uzupełnij tabelkę.
Cechy Gametofit Sporofit
Długość życia ............. ............
Sposób rozmnażania .............. .............
Wygląd ............... ...............
Wytwarzanie zarodników ............... ................
Wystepowanie rodni i plemni ............... .............
4.
a. Zaznacz punkt, w którym we właściwej kolejności przedstawiono cykl rozwojowy paproci.
A. Gametofit, zarodniki, sporofit, plemnia i rodnia
B. Sporofit, plemnia, i rodnia, gametofit, zarodniki
C. Gametofit, plemnia i rodnia, zarodniki, sporofit
D. Sporofit, zarodniki, gametofit, plemnia i rodnia

b. To wiem

5. Uzupełnij zdania.
Rzadką polską wodną paprocią jest ...........................
Plemnik dostaje się do rodni dzięki ...........................
Łodyga skrzypu polnego jest przesycona ......................
Zarodniki paproci zwyczajnej są roznoszone przez............................................................
6. Wyjaśnij, dlaczego wszystkie widłaki a Polsce są chronione.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

1
a napiszesz podpunkt b) z zad 4 "to wiem"?

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:10:44+01:00
Mszaki
zad 2
1. gamtofit
2.sporofit
3. plemnie
4. rodnie

zad 3
1.f
2.p
3.p
4. p
5.p
6.f
7.f

PAPROTNIKI
zad 1
1. paprocie - liście (element, który umożliwił identyfikację)
2. skrzypy - pędy
3. widłaki - zarodniki

zad.2
1.korzenie
2. kłącza
3. liście

zad.3
GAMETOFIT
długość życia - krótkie (żyje aż do zapłodnienia komórki jajowej, później obumiera)
sposób rozmnazania - płciowo
wygląd - sercowata blaszka - przedrośle
zarodniki - nie
rodnie i plemnie - tak

SPOROFIT
życie - wiele lat
rozm. - bezpłciowo
wygląd - duże wymiary, charakterystyczne liście
zarodniki - tak
rodnie i plemnie - nie

4.
a) D
b) pierwsza ilustrację należy obrysować kolorem niebieskim,
drugą - czerwonym

zad. 5
1. salwinia pływająca
2. kropli wody
3. krzemionką
4. wiatr

zad.6
Dawniej używano ich w medycynie co doprowadziło do ich niemal całkowitego wyginięcia.
107 4 107