Mam 4 zadania.
1) Scharakteryzuj życie pierwszych chrześcijan.
2) Jak doszło do zaistnienia w świecie zła?
3) Jakie wydarzenia z dzieciństwa Jezusa przedstawia jedna z Ewangelii?
4) Dlaczego Ewangelie są najważniejszymi księgami Nowego Testamentu?

3

Odpowiedzi

2010-01-25T20:03:13+01:00
2)Do zaistnienia na świecie zła doszło w momencie gdzy szatan skusił Ewe w raju co doprowadziło ją i Adama do wygnania a karą boską było zesłanie zła

3) Jedna z ewangelii przedstawia fragment która mów o odnalezieniu Jezusa w świątyni gdzy pośród uczonych odniósł się do matki i Ojca ''Jestem w domu mojego Ojca'' czy jakoś tak

4)Ewangelie są najważniejsze ponieważ to z nich dowiadujemy się co robił i jak postępował Jezus Chrystus.I w nich jest przesłanie ja my mamy postępować.
2 4 2
2010-01-25T20:19:11+01:00
1. Życie pierwszych chrześcijan:
- trwali w nauce, Ewangelii, łamaniu chleba, modlitwie
- apostołowie czynili wiele cudów i znaków
- wszyscy wszystkim co mięli dzielili się, pomagali sobie na wzajem
- codziennie spotykali łamiąc się chlebem w świątyni, ciesząc się i radując
- żyli w zgodzie
2. Do zaistnienia w świecie zła doszło, przez nieposłuszeństwo Ewy wobec Boga. Ona zerwała owoc z drzewa i go zjadła, mimo to, że Bóg zakazał tego robić.
3. Jedna z Ewangelii przedstawia cuda jakie uczynił Pan Jezus jego siłę i moc będąc dzieckiem. I również wyprawę do świątyni Pana Jezusa, który miał 12 lat (wzrastał On wtedy w kształtach, mądrości i łasce w oczach Boga i ludzi).
4. Ewangelie są najważniejszymi księgami Nowego Testamentu, ponieważ opisane jest w nich: narodzenie i dzieciństwo Pana Jezusa.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:20:01+01:00
Zadanie 1. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie

zadanie 2. Zło na swiecie powstalo poprzez owoc, ktory zerwala Ewa w Edenie z zakazanego drzewa. Zostala ona kuszona przez zlego weza ktory namawial ja do zlamania zakazu boskiego, ktoremu ulegla.

zadanie 3. Jezus przyszedł z Galilei do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc: "To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie ?". Jezus mu odpowiedział: "Zgódź się na to, gdyz teraz trzeba nam wypełnić całą te powinność". Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło sie Mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na Niego jakby gołebica. Rozległ się też głos z nieba: "On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem".

zadanie 4. Ewangelie są najważniejszymi księgami Biblii dla chrześcijanina, gdyż są głównym źródłem wiedzy o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Słowo „Ewangelia” ( grec. euangelion, łac. evangelium) oznacza „dobrą, radosną nowinę” o Królestwie Bożym. Dziś termin ten odnosi się przede wszystkim do czterech ksiąg, które zawierają radosną wieść o Jezusie Chrystusie.
12 4 12