1.Zasady to związki chemiczne:
a)które powstają w wyniku reakcji wszystkich tlenków metali z wodą,
b)które dysocjują z odszczepieniem anionu wodorotlenkowego,
c)których wodne roztwory nie zmieniają barwy fenoloftaleiny,
d)wskazane w punktach A i B

2.Zamieszano takie objętości kwasu chlorowodorowego i zasady potasowej, że na jeden kation wodoru przypadływ dwa aniony wodorotlenkowe. Ustal jaki jest odcyn roztworu po zakończeniu reakcji i zaznacz prawidłową odpowiedź:
a)obojętnny
b) kwasowy
c)zasadowy
d) nie można określić odczynu bo reakcja nie zaszła

3.Korzystając z układu okresowego pierwiastków, oblicz z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku zawartości procentową (% masowy) pierwiastków w kwasie chlorowodorowym (HCL).

4. Kwasy to związki chemiczne:
a) które powsają w wyniku reakcji wszystkich tlenków niemetali z wodą
b) które dysocjują z odszczepieniem kationu wodoru,
c)których wodne roztwory zabarwiają papierek uniwersalny na niebisko,
d) wsakazne w punktach A i B

5. Zaznacz liczbę jonów, na którą dysocjuje kwas borowy (H3BO3)
a) 2 b)4 c)3 d)1

6. Zmieszano takie objętości kwasu siarkowego (VI) i zasady sodowej, że na dwa kationy wodoru przypadł jeden anion wodorotlenkowy. Ustal, jaki jest odczyn roztwpru po zakończeniu reakcji i zaznacz prawidłową odpowiedź:
a) kwasowy b)zasadowy c) nie można określić odczyu, bo reakcja nie zaszła d) obojętny

7. W roztworze zasady sodowej na jedną cząsteczkkęwodorotlenku sodu przyada 9 cząsteczek wody. Oblicz przybliżone stężenie procentowe roztworu.

8. Korzystając z układu okresowego pierwiastków, oblicz z dokłądnościądo pierwszego miejsca po przecinku zawartość procentową (% masowy) pierwiastków w kwasie siarkowodorowym (H2S)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:19:03+01:00
8.
%H = 2u/34u *100% =5,9%
%S = 100% -5,9% = 94,1%
7.
ms = 23u + 16u+1u=40u
mw = 9*18u =162u
mr = 40u + 162u = 202u
Cp =40u / 202u *100%
Cp =19,8%
6.
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
2H+ + 2OH- = 2H2O
zgodnie z równaniem na 2 kationy przypada 2 aniony i odczyn jest obojętny.

W zadaniu na 2H+ przypada 1 OH-, co oznacza, że kwasu użyto więcej, więcej jest H+
Odczyn jest kwaśny
Odp. A
5.
4 jony
3H+
BO3 -3
ODP. B
4.
A
3.
%H = 1u/36,5u *100% =2,7%
%Cl = 100% - 2,7% = 97,3%
2.
C
1.
C

7 3 7