Odpowiedzi

2011-06-19T22:13:39+02:00

Reakcja:

Na₂O + H₂O ⇒ 2 NaOH

 

m (masa) Na₂O- 124g

M (masa mola) Na₂O= 2*23g + 16g = 62g

M 2 moli NaOH = 2* (23g + 16g + 1g) = 80g

mw (mas wody) - 370g

 

Zgodnie z rakcją:

z 62g Na₂O-------uzyskamy-----80g NaOH

to ze 124g Na₂O--uzyskamy---- X g NaOH

 

X= 124g * 80g : 62g =160 g NaOH(ms)

 

mr (masa roztworu)= m Na₂O + m H₂O = 124g + 370g = 494g

 

Obliczam stężenie procentowe (C%) roztworu NaOH:

 

C% = ms *100% : mr = 160g *100% : 494g ≈ 32,4 %

 

2011-06-19T23:09:40+02:00

Na2O+H2O-->2NaOH
62g-------------80g
124g------------x
x=160g
ms=160g
mr=124+370=494g
Cp=ms*100%/mr=32,39%