Podczas jednej ewolucji łyżwiarz trzyma partnerkę tak,że zatacza ona końcem łyżwy okrąg o średnicy 2,8m. Wiedząc, że jeden pęłny obrót trwa 4 sekundy,oblicz prędkość, z jaką porusza się koniec łyżwy zataczajacej okrąg.Przybliżony wynik podaj w km/h.Za ''pi'' wstaw 22/7.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:19:30+01:00
Prędkość po okręgu - 2πr/T, gdzie:
2πr - droga, jaką pokonuje łyżwa
T - okres trwania jednego obrotu.

d - 2,8 m
r - 1,4 m
V = 2πr/T = 1,4*2π m /4 s
V = 2,2 m/s = 7,92 km/h

Prędkość wynosi 2,2 m/s, czyli 7,92 km/h.