Odpowiedzi

2010-01-25T20:20:21+01:00
A) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H20
b) FE(OH)3 + 3HCL = FECL3 + 3H20
c) Al + 4HNO3 = Al(NO3)3 + 6H20
2010-01-25T20:24:33+01:00
A) 2KOH + H₂SO₄ ---> K₂SO₄ + 2H₂O
b) Fe(OH)₃ + 3HCl ---> FeCl₃ + 3H₂O
c) Al + 4HNO₃ ---> 6H₂O + Al(NO₃)₃
2010-01-25T23:07:57+01:00
A) 2KOH + H2SO4 ----> K2SO4 + 2H2O

b) Fe(OH)3 + 3HCl ----> FeCl3 + 3H2O

c) 2Al + 6HNO3 -----> 2Al(NO3)3 + 3H2 (chociaż wydaję mi się że glin ulega pazywacji i nie reaguje z kwasem azotowym)