Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T11:24:50+01:00
Kolonializm (z łaciny colonia – osiedle), polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków. Kolonializm to też system rządów oparty na takiej polityce. Zjawisko narodziło się w czasie odkryć geograficznych (XIV i XV w.). Proces podziału świata został usankcjonowany prawnie. W ramach porozumień międzynarodowych (pierwsze to traktat z Tordesillas z 1494) uznawano za dozwolone aneksje, handel terytoriami, podporządkowanie zamorskiej ludności władzy metropolii kolonialnych. Zdobyte terytoria miały różny status, były to kolonie, protektoraty, kondominia, terytoria mandatowe i obszary powiernicze, zarządzano nimi za pomocą administracji kolonialnej lub uzależnionych od kolonizatorów lokalnych struktur państwowych bądź plemiennych. Kolonie były zapleczem surowcowym i rynkiem zbytu dla metropolii, także rynkiem taniej siły roboczej w okresie niewolnictwa. W efekcie ich rozwój był zahamowany lub następował powoli i w nienaturalny sposób. Efektem wyzysku była monokulturowa gospodarka, nędza i zacofanie ludności, nienaturalne granice krajów dzielące grupy etniczne, wstrzymane procesy narodowe, państwowotwórcze, społeczne. 1945 Karta Narodów Zjednoczonych termin "kolonie" zastąpiła określeniem "terytoria powiernicze" i nałożyła obowiązek zainicjowania procesu nadania im niepodległości.

Proces dekolonizacji przyspieszyła I i II wojna światowa, jednak jeszcze po zakończeniu II wojny światowej ponad 25% powierzchni globu pozostawało w zależności kolonialnej od Australii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Południowej Afryki. Karta Narodów Zjednoczonych określała wyraźnie, że warunkiem rozwoju terytoriów niesamodzielnych jest uzyskanie samodzielności. 1972 w ONZ uchwalono rezolucję uznającą kolonializm jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa światowego.

Proces dekolonizacji został obecnie praktycznie zakończony.
2010-01-26T12:30:10+01:00
Jest to polityka państw rozwinięta gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależnosci politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Początki kolonializmu wiążą się z okresem wielkich odkryć geograficznych przełomu XV i XVI wieku.

Włochy
Stany Zjednoczone
Japonia
Niemcy
2010-01-26T13:15:26+01:00
Kolonializm (z łaciny colonia – osiedle), polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków. Kolonializm to też system rządów oparty na takiej polityce. Zjawisko narodziło się w czasie odkryć geograficznych (XIV i XV w.). Proces podziału świata został usankcjonowany prawnie. W ramach porozumień międzynarodowych (pierwsze to traktat z Tordesillas z 1494) uznawano za dozwolone aneksje, handel terytoriami, podporządkowanie zamorskiej ludności władzy metropolii kolonialnych. Zdobyte terytoria miały różny status, były to kolonie, protektoraty, kondominia, terytoria mandatowe i obszary powiernicze, zarządzano nimi za pomocą administracji kolonialnej lub uzależnionych od kolonizatorów lokalnych struktur państwowych bądź plemiennych. Kolonie były zapleczem surowcowym i rynkiem zbytu dla metropolii, także rynkiem taniej siły roboczej w okresie niewolnictwa. W efekcie ich rozwój był zahamowany lub następował powoli i w nienaturalny sposób. Efektem wyzysku była monokulturowa gospodarka, nędza i zacofanie ludności, nienaturalne granice krajów dzielące grupy etniczne, wstrzymane procesy narodowe, państwowotwórcze, społeczne. 1945 Karta Narodów Zjednoczonych termin "kolonie" zastąpiła określeniem "terytoria powiernicze" i nałożyła obowiązek zainicjowania procesu nadania im niepodległości.

Proces dekolonizacji przyspieszyła I i II wojna światowa, jednak jeszcze po zakończeniu II wojny światowej ponad 25% powierzchni globu pozostawało w zależności kolonialnej od Australii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Południowej Afryki. Karta Narodów Zjednoczonych określała wyraźnie, że warunkiem rozwoju terytoriów niesamodzielnych jest uzyskanie samodzielności. 1972 w ONZ uchwalono rezolucję uznającą kolonializm jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa światowego.