Odpowiedzi

M=g*v
0.76*702=533.52 g amoniaku

licze masę wody:

m=1*1000( 1kg =1000dm³)
m= 1000 g wody


1000------533.52
100 ------x

x= 53.35/100g wody

L=53.35g/100H2O
50 2 50