Wymienione poniżej konstytucje dopasuj do dat i ułóż chronologicznie:
1.Konstytucje:
a) Konstytucja III Rzeczpospolitej
b)Konstytucja Księstwa Warszawskiego
c)Konstytucja 3 maja
d)Konstytucja Królestwa Polskiego
e)Konstytucja Marcowa
f)Konstytucja PRL
g)Konstytucja kwietniowa
Daty:
1791
1807
1815
1935
1921
1997
1952
Błagam o pilną odpowiedź!

1

Odpowiedzi

2010-01-25T20:21:38+01:00
A)1997
b)1807
c)1791
d)1815
e)1921
f)1952
g)1935