Ktoś pomoże ?
Nie było mnie akurat na tej lekcji, więc nie wiem o co w tym chodzi. :(
Dam kilka zadań, jak jakieś z tych 3-ech umiecie to napiszcie. WYNAGRODZĘĘ.! ;*
Jak coś to są ćwiczenia Geografia, nowa nasza planeta, klasa 1gim /zadania : 4,5/69, 1/76

Zad.1
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie przyczyny zjawisk.
1. W miarę przesuwania się od Londynu na wschód roczna amplituda temp. powietrza rośnie, ponieważ ... .
2. W miarę przesuwania się od Londynu na wschód średnia roczna temp. powietrza maleje, ponieważ ... .


Zad. 2
oblicz temperaturę powietrza na wierzchołku Mont Blanc (około 4800 m n.p.m.) jeżeli u podnóża tej góry, w miejscowości turystycznej Chamonix, na wysokości 1000 m n.p.m. temperatura powietrza wynosi 12,8*C. Jako średni spadek temp. powietrza przy wzroście wysokości przyjmij 0,6*C/100m.
Obliczenia .:
__________
__________
Uzupełnij odpowiedź: jeżeli temp. powietrza w chamonix wynosi 12.8*C na wierzcholku Mont Blanc osiąga ona wartość ... .


Zad. 3
Uzupelnij zdania, wpisując odpowiednie przyczyny zjawisk.
1. Duża ilość opadów atmosferycznych na wschodnich wybrzeżach Ameryki Poludniowej w strefie zwrotnikowej spowodowana jest przez ... .
2. Niemal zupelnu brak opadów atmosferycznych na zachodnich wybrzeżach Ameryki Poł. w strefie zwrotnikowej spowodowana jest przez ... .
3. Duża ilość opadów atmosferycznych na poludniowych stokach Himalajow spowodowana jest przez ... .
4. Duża ilość opadów atmosferycznych na zachodnich stokach Gór Skandynawskich spowodowana jest przez ... .
5. Mała ilość opadów atmosferycznych w Kotlinie Tarymskiej (Azja Środkowa) spowodowana jest przez ... .
6. Duża ilość opadów atmosferycznych na Nizinie Amazonki spowodowana jest przez ... .
7. Mała ilość opadów atmosferycznych na Półwyspie Arabskim spowodowana jest przez ... .

Dam n.a.j. =*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:40:40+01:00
Zad1
1)
1. W miarę przesuwania się od Londynu na wschód roczna amplituda temp. powietrza rośnie, ponieważ maleje wpływ Atlantyku na klimat - zaczyna przeważać kontynentalizm klimatu .
2. W miarę przesuwania się od Londynu na zachód średnia roczna temp. powietrza maleje, ponieważ rośnie wpływ Oceanu Atlantyckiego na klimat.

zad2)
4800m - 1000m = 3800m

3800 /100 = 38
38* 0,6 st. C = 22,8 st. C
12,8 st. C - 22, 8 st.C = -10 st. C
Uzupełnij odpowiedź: jeżeli temp. powietrza w chamonix wynosi 12.8*C na wierzcholku Mont Blanc osiąga ona wartość -10 st.C

zad.3
1. Duża ilość opadów atmosferycznych na wschodnich wybrzeżach Ameryki Poludniowej w strefie zwrotnikowej spowodowana jest przez ciepły prąd brazylijski niosący wilgotne masy powietrza (nie jestem pewny tego, ale nic innego tu raczej nie pasuje) .
2. Niemal zupelnu brak opadów atmosferycznych na zachodnich wybrzeżach Ameryki Poł. w strefie zwrotnikowej spowodowana jest przez występowanie Andów, które stanowią barierę dla mas powietrza .
3. Duża ilość opadów atmosferycznych na poludniowych stokach Himalajow spowodowana jest przez monsun letni, który nie jest w stanie pokonać bariery górskiej (zachodzi tu zjawisko podobne do wiatru halnego w Tatrach).
4. Duża ilość opadów atmosferycznych na zachodnich stokach Gór Skandynawskich spowodowana jest przez występowanie tu ciepłego prądu norweskiego a także bliskość Atlantyku i związany z tym napływ wilgotnych, polarnomorskich mas powietrza.
5. Mała ilość opadów atmosferycznych w Kotlinie Tarymskiej (Azja Środkowa) spowodowana jest przez otocznie wysokimi pasmami górskimi, które stanowią barierę dla wilgotnych mas powietrza z południa.
6. Duża ilość opadów atmosferycznych na Nizinie Amazonki spowodowana jest przez występowanie lasów tropikalnych .
7. Mała ilość opadów atmosferycznych na Półwyspie Arabskim spowodowana jest przez położenie tego obszaru w strefie klimatów zwrotnikowych suchych i wybitnie suchych, gdzie dominują potężne i suche wyże - efekt cyrkulacji pasatowej. .
10 5 10