1.Cena 1 metra materiału jest równa 28 zł. Oblicz cenę 1 metra materiału po podwyżce o y procent.

2.Ewa otrzymała ze sprawdzianu x punktów. Punkty zdobyte przez Ewę stanowią 75 procent punktów możliwych do uzyskania z tego sprawdzianu. Jaka była maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z tego sprawdzianu?

3. Cena pewnego towaru przed obniżką wynosiła x zł., a po obniżce y zł. O ile procent obniżono cenę?

4. Napisz liczbę trzycyfrową, której cyfrą setek jest a, dziesiątek b, cyfrą jedności c.

5.
a. Na parkingu zaparkowano m samochodów i n motorów. Ile kół mają zaparkowane pojazdy?
b. Ile sekund stanowi p godzin i q minut.?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:47:38+01:00
1.
1m-28zł
y%- podwyżka
28×y/100=0.28y - podwyżka
28+0.28y- cena po podwyżce
2.
x=75%
0,75=x
y=x/0.75
3.
z%
4.
100×a+10×b+c
5.
a)4m+2n
b)3600p+60q
47 4 47
  • skr8
  • Rozwiązujący
2010-01-25T20:49:31+01:00
1.
(28zl+y)/28-28= cena metra materiału przed obniżką
2.
x=75%y
y=4/3x
3.
x zł - Cena pewnego towaru przed obniżką
y zł - Cena pewnego towaru po obniżce
(y-x)/y*100%= o tyle procent obniżono cene towaru
4.
100a+10b+c
5.
a. 4m+2n
b. 3600p+60q
27 4 27