Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:27:07+01:00
Porosty nazwa łacińska Lichenes. Nauka o porostach to lichenologia. Występują na całej kuli ziemskiej, na lądzie, w wodzie, na pustyni, na lądolodach Arktyki pod warunkiem występowania odrobiny wilgoci bo bez wody nie ma życia. Jest 20 000 gatunków porostów, w Polsce występują 2 000.Jest tylko 20 gatunków porostów tropikalnych. Porosty mają specyficzny wygląd i są organizmami o charakterystycznych cechach morfologicznych, fizjologiczno-ekologicznych. Wytwarzają specyficzne substancje chemiczne tzw. Kwasy porostowe. Są to organizmy pionierskie, czyli pierwsze które zasiedlają nasze tereny. Porosty to organizmy symbiotyczne. Symbioza to współżycie dwóch organizmów oparte na obopólnej korzyści. W porostach zgodnie współżyją grzyby z glonami. Grzyby głównie z klasy workowców i podstawczaków a glony głównie z klasy zielenic. Glon dla porostu dostarcza produktów fotosyntezy bo jest zielony i ma zdolność przeprowadzania tej reakcji. Grzyb dostarcza wody i soli mineralnych. Jest to typ symbiozy ścisłej, silnej - mutualistycznej. Porosty są wynikiem symbiozy czyli współżycia opartego na obustronnej korzyści dwóch organizmów: glonu i grzyba. Zależność ta polega na tym że glon dostarcza grzybowi związki organiczne wytworzone w procesie fotosyntezy, a grzyb dostarcza glonowi wodę z solami mineralnymi. Plecha porostów utworzona jest przez strzępki grzyba zawierające komórki glonu, ma postać listkowatą, strzępiastą lub krzaczkowatą i zabarwienie zielone, brunatne, oliwkowe lub szare. Formy porostów:
1. Plecha skorupiasta, która przylega do podłoża, trudno ja od podłoża oderwać, te porosty są dość odporne na zanieczyszczenia tlenkami siarki i azotu stąd występują na terenach o sporym zanieczyszczeniu np. przy 145mlg/m3 zanieczyszczeń porosty skorupiaste jeszcze żyją.
2. Plecha listkowata da się oderwać od podłoża, przylega do niego za pomocą strzępek grzyba podobnych do włośników. Plecha listkowata tworzy porosty, które łatwiej oderwać z podłoża, ale są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia. Występują przy stężeniach od 145-80 mlg/m3 zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.
3. Plecha krzaczkowata rozgałęziona i rozniesiona, bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia. Przy skażeniu powietrza 80-30 mlg/m3 porosty krzaczkowate już nie występują np. chrobotek reniferowy.
Zabarwienie plechy porostów np. zielony, szary, czerwony, czarny, beżowy, żółty przypominający złoty(złotorost ścienny). Porosty rozmnażają się wegetatywnie przez fragmentację plechy i tworzenie urwistków. Urwistki to komórki glonów otoczone strzępkami grzyba.
Porosty są bardzo ważnymi roślinami w każdym ekosystemie, ponieważ zasiedlają wszystkie klimaty kuli ziemskiej, występując tam gdzie są sprzyjające warunki dlatego ich obecność traktowana jest jako wskaźnik czystości środowiska. Występują na terenach nie skażonych i o dużej wilgotności. Są porosty naziemne, nadrzewne, naskalne. Obszary wielkich miast stanowią tzw. „pustynie porostowe”. Czynnikiem hamującym rozwój porostów jest zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami przemysłowymi oraz niska wilgotność powietrza. Ochrona porostów w Polsce: zbiór porostów nadrzewnych jest dopuszczalny tylko z drzew ściętych w normalnym trybie gospodarki drzewnej; Płucnica Islandzka i Granicznik Płucnik to ściśle chronione porosty, bo zostały zniszczone na skutek zbierania przez ludność jako lek na zapalenie płuc; pod ścisłą ochroną są również wszystkie gatunki z rodzaju brodaczka. Znaczenie porostów: SA pożywieniem zwierząt roślinożernych żyjących na Antarktydzie, szczególnie reniferów; są pokarmem mieszkańców terenów pustynnych zachodniej Azji i północnej Afryki jako tzw. Manna; w lecznictwie Granicznik Płucnik i Płucnica Islandzka leczą zapalenie płuc; służą do wyrobu barwników dając kolory bardzo trwałe np. lakmus wykorzystywany w papierkach lakmusowych; w przemyśle perfumeryjnym kwasy porostowe służą jako utrwalacze zapachów; utworzono skale porostową, która pomaga w sposób bezinwazyjny określić czystość powietrza; są to rośliny pionierskie czyli pierwsze przygotowujące podłoże do wegetacji bardziej wymagających roślin.
8 1 8
2010-01-25T20:29:22+01:00
Porosty to 2 organizmy w jednym ciele składające się z grzyba i glonu. Oba składniki mogą żyć osobno, jednak gdy się czasem połączą, tworzą organizm o cechach, których nie będą mieć ani grzyby ani glony osobno. Plechę porostu tworzą nitkowate strzępki grzyba i osadzona wśród nich ogromna liczba jedno lub wielokomórkowych glonów. Grzyby i glony czerpią korzyści z partnerstwa. Grzyb wchłania i przekazuje partnerom wodę oraz składniki mineralne. Glony przeprowadzając fotosyntezę produkują pokarm, z którego korzysta grzyb. Dzięki temu rosną tam, gdzie inne organizmy nie miałyby szans na przeżycie.

Chcę jeszcze dodać, ze ci powyżej skopiowali to se stron internetowych, a ja pisałam to ręcznie z zeszytu.
16 4 16