Podaj funkcje wymienionych korzeni.
a) korzenie spichrzowe –
b) korzenie powietrzne –
zad 1

Obok zdan zawierajàcych prawdziwe informacje dotyczàce zielenic wpisz liter´ P,
a obok zawierajàcych falszywe informacje – liter´ F.

Zielenice sà organizmami zarówno jedno-, jak i wielokomórkowymi

Organami zielenic sà: korzeƒ, Πodyga i liscie

Zielony kolor nadaje zielenicom barwnik asymilacyjny zawarty w chloroplastach


zad2
Wyjasnij mechanizm przemieszczania sie czàsteczek wody z gleby do wlosników.

zad.3
Wypisz dwie cechy budowy zewnetrznej liscia, swiadczàcej
o jego przystosowaniu do przeprowadzania procesu fotosyntezy.

zad.4
Podaj funkcje wymienionych korzeni.
a) korzenie spichrzowe –
b) korzenie powietrzne –

zad.5
Dwóch dzialkowców, Pan X i Pan Y, hoduje te same odmiany pomidorów, zapewniajàc im jednakowe warunki rozwoju. U pana X pomidory sa bardzo wysokie, z jednym pedem glównym, pozbawionym odgalezien bocznych. U Pana Y pomidory sà niskie, za to silnie rozkrzewione.
Wyjasnij, dlaczego pomidory dzialkowca X nie rozwinely pedów bocznych

zad.6
W dwóch doniczkach A i B uczniowie posadzili po jednej sadzonce fasoli. Doniczke A ustawiono blisko swiatla, na parapecie okiennym, doniczke B w miejscu oddalonym od okna. Po pewnym czasie ped rosliny z doniczki B
zaczàl zwracac sie w kierunku swiatla. Ped rosliny A rosnacej na parapecie

zad.7
Podaj nazwe sposobu zapylania, do którego przystosowany jest opisany ponizej kwiat.
Kwiat ten wytwarza bardzo duzo lekkiego, sypkiego pylku.
pozostal bez zmian. Napisz, na jakie pytanie chcieli odpowiedzieç uczniowie,
przeprowadzajàc takie doświadczenie.
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:49:34+01:00
1.
a)P
b)F
c)P
2.
Transport odbywa sie dzieki dwóm silą:
-siła parcia korzeniowego
-siła ssąca liścia
3.
-płaski kształt(większa adsorbcja promieni)
-unerwienie liscia(transport substratów i produktów fotosyntezy)
4.
-funkcja zapasowa
-pobieranie wody z powietrza
5.
-brak giberylin w roslinach pana X
6.
Jak światło wpływa na ruchy roślin?
7.
-jeśli lepki to owadopylny
-jeśli sypki to wiatropylny
8 4 8