Odpowiedzi

2009-10-03T17:19:18+02:00
1) Antyfonarz - jest to ksiega liturgczna Kościoła rzymskokatolickiego
zawierająca zbiór antyfon (najstarszych śpiewów liturgicznych ) w czasach
późniejszych w skład antyfonarza weszły również śpiewy używane w liturgi
po za mszą świętą.W antyfonarz wchodziły pieśni śpiewane w niedziele i inne święta .

2)Jednogłosowa - muzyka monofoniczna,muzyka oparta jedynie na
elemencie melodycznym,bez udziału harmoni m.in. w muz. Azji , w chorale
gregoriańskim,pieśniach ludowych.

3)Ametryczna- muzyka tzn. taka że nie posiada metrum.Rytm podporządkowany był poszczególnym słowom śpiewanego tekstu - melodia
nie poruszała sie dużymi skokami interwałowymi.

4)Melizmatyczna-dwie lub więcej neum na sylabę.

5)Organaum- jest jedną z pierwszych form muzyki wielogłosowej w średniowieczu.

6)Homofonia-rodzaj faktury dziwiękowej,polegający na uprzywilowanej
roli jednego głosu (najczęściej górnego) zwanego melodią , któremu
towarzyszy akompaniament akordowy.Przeciwieństwo polifonii , polegajacej
na równorzędności co najmnije dwóch głosów.

7)Polifonia-muzyka o wielu liniach melodycznych (głosach,instrumentach)
prowadzonych równolegle.Tech. zdolność urządzenia do równoczesnego
odtwarzania kilku głosów .
8 4 8