Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:06:26+01:00
Źródła energii są to wszelkie substancje, zjawiska, procesy, obiekty lub urządzenia, które mogą być wykorzystane (bezpośrednio lub po zrealizowaniu odpowiedniego łańcucha przemian) do zaspokajania potrzeb energetycznych człowieka. Zazwyczaj pod pojęciem źródła energii rozumie się źródła energii pierwotnej (nie przetworzonej), to znaczy energii chemicznej, energii paliw, energii jądrowej, energii wód, energii Wnętrza Ziemi (geotermicznej), energii przepływu powietrza (wiatrów), energii promieniowania Słońca (słonecznej). Źródła i nośniki energii pierwotnej można podzielić na nieodnawialne, które w liczącym się stopniu i w „ludzkim” horyzoncie czasowym nie podlegają odtworzeniu, na przykład: drewno, torf, węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, uran, oraz odnawialne, czyli praktycznie nie wyczerpujące się: promieniowanie Słońca, wiatry, biomasa, woda, fale, pływy morskie i energia geotermiczna.
1 2 1
2010-01-25T21:22:02+01:00
Nasze pozyskiwanie energii ma wiele zalet i wad np: za zaletą jest uzyskiwanie jej w całym domu w oświetleniu, do włączenie jakiegoś sprzętu itp. ,a wadą że zwiększamy możliwość globalnego ocieplenia.
Człowiek zawsze może korzystać z zasobów niektórych warzyw i owoców ,gdyż posiadają one w sobie energie ,a także za pomocą wody.
1 3 1