Odpowiedzi

2010-01-25T21:28:26+01:00
Ja bym zadanie rozwiązała za pomocą drzewa.

Biorę pod uwagę wszystkie czerwone gałęzie, tylko nie wpisywałam wszystkich wartości na gałęziach:
A.
P(A)= 5/9*4/8*4/7*3/6 +5/9*4/8*4/7*3/6+ 5/9*4/8*3/7*4/6 + 4/9*5/8*4/7*3/6 + 4/9+ 4/9*5/8*3/7*4/6 + 4/9+3/8+ 5/7 +4/6 =
= 25/63
aha na rysunku b- białe kule c- czarne kule

B.
Najlepiej liczyć przez zdarzenie przeciwne czyli ze nie wylosowano ani jednej kuli czarnej
A'- zdarzenie przeciwne

P(A')=5/9*4/8*3/7*2/6= 5/126
A- zdarzenie polegające na tym że wylosowano przynajmniej jedna kulę czarną
czyli P(A)= 1-5/126= 121/126