Uprość wyrażenia algebraiczne:
a) -7 + 3y + 9 + 2y
b) x - 3x + 2 - 2x - 7
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y
d) 4x + 5 - x - 4 + x - 3x
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5a - 11,5
f) -14k + 9k - 13 + k + 3 + 4k
g) -3k + 2m + 5m - 7 + k - m
h) 2x - 4 + 3x -2
i) x - 3y - 2x + 6y
j) 2y - 5 - 3y - 4 - 8y - 9
Bardzo pilne!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:58:51+01:00
A) -7 + 3y + 9 + 2y=5y+2
b) x - 3x + 2 - 2x - 7=-4x-5
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y=-12x-6y
d) 4x + 5 - x - 4 + x - 3x=x+1
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5a - 11,5=-2a-2,5
f) -14k + 9k - 13 + k + 3 + 4k=-10
g) -3k + 2m + 5m - 7 + k - m=-2k+6m-7
h) 2x - 4 + 3x -2=5x-6
i) x - 3y - 2x + 6y=-x+3y
j) 2y - 5 - 3y - 4 - 8y - 9=-9y-18
254 3 254