Odpowiedzi

2016-07-18T22:34:23+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Jednostką podstawową długości jest 1m.
przedrostki oznaczają jego wielokrotność - powiększenie/pomniejszenie przez potęgę liczby 10.
zaczynają od najmniejszej:
mili - *10⁻³ ; *0,001 ; jedna tysięczna
centy - *10⁻² ; *0,01 ; jedna setna
decy - *10⁻¹ ; *0,1 ; jedna dziesiąta
kilo - *10³ ; *1000 ; tysiąc

1 km = 1000 m = 1000 * 10 dm = 1000 * 10 * 10 cm = 1000 * 10 * 10 * 10 mm
1 m = 10 dm = 10 * 10 cm = 10 * 10 * 10 mm
1 dm = 10 cm = 10 * 10 mm
1 cm = 10 mm

1 \ mm = \frac{1}{10} \ cm= \frac{1}{10 *10} \ dm= \frac{1}{10*10*10} \ m= \frac{1}{10*10*10*1000} \ km \\ \\ 1 \ cm= \frac{1}{10} \ dm= \frac{1}{10*10} \ m= \frac{1}{10*10*1000} \ km \\ \\ 1 \ dm= \frac{1}{10} \ m= \frac{1}{10*1000} \ km \\ \\ 1 \ m= \frac{1}{1000} \ km


1mm= 0,001 m
1mm= 0,000001 km
1cm= 10 mm
1cm= 0,01 m
1cm= 0,00001km
1m= 1000 mm
1m= 100 cm
1m= 0,001 km
1km= 1000000 mm
1km= 100000 cm
1km= 1000 m
5 4 5