Odpowiedzi

2010-01-25T21:08:25+01:00
Pierwszy krok:
Rysujemy prostą przechodzącą przez punkt A i środek okręgu - O. Mamy wówczas odcinek OA.

Krok drugi
Wyznaczamy środek odcinka OA - punkt S. (Z punktów O, A kreślimy po dwa łuki nad i pod odcinkiem - rozpiętość cyrkla większa niż połowa odcinka. Potem łączymy dwa punkty przecięć tych łuków. Przecięcie tej prostej z odcinkiem OA to środek tego odcinka S).

Krok trzeci
W punkcie S rysujemy okrąg o promieniu OS=SA. Otrzymujemy w ten sposób dwa punkty przecięcia z danym okręgiem C, D (są to punkty styczności).

Krok czwarty
Łączymy punkty styczności C, D prostymi z punktem P. I otrzymujemy żądane dwie proste styczne.

:))
24 3 24