Mam 3 zadania i dużą nagrodę dla was xD
1. Wymień 2 przykłady form powstałych w wyniku niszczącej i budującej działalności rzek.
2. Omów sposób powstawania meandrów i starorzeczy.
3. Wyjaśnij dlaczego niektóre rzeki tworzą przy ujściach delty, a inne mają ujścia lejkowate.
Pomocy!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:07:36+01:00
1. erozja boczna, meandry
2.Meandry tworzą się zazwyczaj na terenach nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek oraz słaby nurt, wskutek erozji bocznej. Meandry przesuwają się w miarę upływu czasu ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę.


Starorzecza powstają najczęściej w dolinach rzek meandrujących przez odcięcie szyi meandru. Ulegają one jednak szybkiemu zanikowi przez zamulanie i zasypywanie osadami z wezbrań rzeki i wzrost roślinności. Ostatecznie może pozostać błotniste zagłębienie zawierające torf.
6 3 6