W liczbie dwucyfrowej x jest cyfrą jedności, a cyfra dziesiatek jest o 4 wieksza. Okresl dla jakich wartości zmiennej x istnieje rozwiazanie tego zadania.Podaj wyrażenie wyrażenieokreślajace szukana liczbe dwucyfrowa oraz liczbę z przestawionymi cyframi. Oblicz sume tych liczb.

Prosze o jak najszybsze rozwiazanie.Bardzo wazne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T00:49:47+01:00
X - cyfra jedności
x + 4 - cyfra dziesiątek
x + 4 < 10 ---> x < 10 - 4 = 6
odp. x < 6
Liczba dwucyfrowa
10(x +4) + x
Liczba o przestawionych cyfrach
10x +(x+4)
Suma tych liczb
[ 10(x+4) +x] + [ 10x +(x+4)] = 10x +40 +x +10x + x +4 =
= 22x + 44
Spr.
x = 1
liczba 10(1+4) +1 = 51
51 + 15 = 66
22*1 + 44 = 66
x =2
liczba 10(2+4) + 2 = 62
62 + 26 = 88
22*2 + 44 = 44+ 44 = 88
x =3
liczba 10(3+4) +3 = 73
73 + 37 = 110
22*3 + 44 = 66 + 44 = 110
x = 4
liczba 10(4+4) +4 = 84
84 + 48 = 132
22*4 + 44 = 88+ 44 = 132
x = 5
liczba 10*(5+4) + 5 = 95
95 + 59 = 154
22*5 + 44 = 110 + 44 = 154
-----------------------------------
x = 6
liczba 10*(6+4) + 6 = 100 + 6 = 106
dla x = 6 mamy liczbę trzycyfrową.