Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Max3
  • Początkujący
2010-01-25T21:32:33+01:00
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (ChDRP)
Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (IRP)
Komunistyczna Partia Polski (KPP)
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)
Libertas Polska (LP, Libertas)
Liga Polskich Rodzin (LPR)
Naprzód Polsko (NP)
Narodowe Odrodzenie Polski (NOP)
Narodowy Kongres Polski (NKP)
Nowa Lewica (NL)
Obrona Narodu Polskiego (ONP)
Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (ONP-LP)
Partia Demokratyczna - demokraci.pl (PD)
Partia Kobiet (PK)
Partia Piratów (P)
Partia Regionów (PR, Regiony)
Partia Zielonych (PZ)
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (PZ RP)
Polska Lewica (PL)
Polska Partia Narodowa (PPN)
Polska Partia Pracy (PPP)
Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
Polska Racja Stanu (PRS)
Polska Wspólnota Narodowa (PWN)
Polski Ruch Monarchistyczny (PRM)
Porozumienie Polskie (PP)
Prawica Rzeczypospolitej (PR, Prawica)
Przymierze dla Polski (PdP)
RACJA Polskiej Lewicy (RACJA PL)
Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (ROG)
Samoobrona Patriotyczna (Samoobrona P)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" (SL "Ojcowizna")
Stronnictwo Narodowe (SN)
Stronnictwo Pracy (SP)
Unia Lewicy III RP (UL)
Unia Polityki Realnej (UPR)
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Wolność i Praworządność (WiP)
Zieloni 2004 (Zieloni)
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
Związek Słowiański (ZS)
Chrześcijańska Demokracja (ChD)
Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (ChIS)
Elektorat
Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EWO-PP)
Forum Samorządowe (FS)
Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (JRz-K)
Liga Obrony Suwerenności (LOS)
Nowa Wizja Polski (NWP)
Partia Dzieci i Młodzieży (PDiM)
Partia Postępu Antyklerykalna Polska (PPAP)
Partia Rozwoju (PR)
Polska Partia Ekologiczna (PPE)
Polska Partia Odnowy Kraju (PPOK)
Polska Patriotyczna (Polska P)
Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSPR)
Polski Ruch Uwłaszczeniowy (PRU)
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (PFONiST)
Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (PPPiP)
Porozumienie Pokoleń (PPok)
Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)
Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
Stronnictwo Ludowe "Piast" (SL "Piast")
Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (SND)
Stronnictwo "Odrodzenie Rzeczypospolitej" (S "OR")
Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (SMBLBKP)
Związek Weteranów Wojny (ZWW)

Uff, może być?