Sporofit to pokolenie, które rozmnaża się........... - za pomocą zarodników
Gametofit rozmnaża się ..................., czyli za pomocą gamet
Do roślin wieloletnich zaliczamy rośliny o zdrewniałych łodygach: ...................
Należą do nich również............ , u których zimują tylko części podziemne, zaś części nadziemne obumierają.kolejne etapy nasienia u sosny:
A. pękanie woreczków pyłkowych i wysypywanie się dojrzałych ziaren pyłku
B. wytworzenie kwiatów męskich i żeńskich
C.zapylenie
D. zapłodnienie
E. powstanie nasienia
F. powstanie zygoty

1

Odpowiedzi

2010-01-25T21:19:42+01:00
Sporofit to pokolenie, które rozmnaża się bezpłciowo - za pomocą zarodników
Gametofit rozmnaża się płciowo, czyli za pomocą gamet
4 4 4