Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat Polski .
a. ) szerokośc geograficzna
b. ) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
c. ) wysokośc nad poziomem morza
d. ) prądy morskie
e. ) odległośc od oceanu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T14:51:00+02:00
A. ) szerokośc geograficzna-Wzrost szerokości powoduje najczęściej obniżenie średnich temperatur powietrza i spadek wilgotności
b. ) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu-obszary nizinne i równinne ułatwiają przemieszczanie się mas powietrza. Obszary górskie uniemożliwiają lub utrudniają ruch mas powietrza.
c. ) wysokośc nad poziomem morza-wzrost wysokości powoduje spadek ciśnienia i temperatury powietrza, a wzrost wielkości opadów.
d. ) prądy morskie-Oddziaływanie w strefach przybżeżnych kontynentu, ciepłe prądy podnosza temperaturę i sumy opadów rocznych, a zimne prądy obniżąją temperaturę powietrza i zmniejszają sumy opadów
e. ) odległośc od oceanu -oddalanie od oceanów powoduje wzrost rocznej amplitudy temperatury i zmniejszenie wielkości opadów
6 5 6
2009-10-03T15:29:04+02:00
A) polska leży w strefie klimatów umiarkowanych
b) jest równoleżnikowe. Przewaga obszarów nizinnych
c) Polska leży powyżej poziomu morza
d) do Polski dociera wiele prądów morskich gdyż leży ona nad Morzem Bałtyckim
e) odległość od dużego zbiornika wodnego ( Oceanu Atlantyckiego) oraz wplyw Bałtyku, decydujące o wysokości temperatur
4 2 4
2009-10-03T16:09:42+02:00
A) pol. w szer. gogr. 49 stopni 55' N, w umiarkowaanej strefie oswietlenia ziem, im dalej od rownika tym jest zimniej
b) rownolezeniiowy uklad gor w centralnej europie ogranicza to dotep mas powietrza zwrotnikowego
c) im wyzej tym tempertaura jest nizsza ( 100 m - 0,6 stopnia C ), im wyzej tym wieksze opady, a nizsze cisnienie atmosferyczne
e) im blizej do oceanu tym temperatura i opady sa wyzsze
3 3 3