Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T21:35:55+01:00
Trzęsienie ziemi rodzi się zwykle głęboko pod skorupą ziemską. Powłokę Ziemi od zewnątrz tworzą ruchome płyty. Najgroźniejsze trzęsienia powstają wewnątrz Ziemi wzdłuż krawędzi nich.
Skala Mercallego ocenia widoczne skutki trzęsienia ziemi.
Skala Richtera oparta jest na ilości energii uwalnianej podczas trzęsienia ziemi.

Skutki:
Wszystko zależy od siły wstrząsów, głębokości, na której powstają oraz od rodzaju skał na powierzchni ziemi, które pękają lub osuwają się. W górach lub obszarach wyżynnych mogą powstać lawiny i osuwiska, łagodne stoki i gliniaste gleby zaczynają pełznąć na podobieństwo -płynnej lawy. Również utraty ludności jak i złe warunki do życia.

Rodzaje i przyczyny:
-tektoniczne- najgroźniejsze w skutkach. Jest to gwałtowne rozładowanie energii nagromadzonej w skorupie ziemskiej

wulkaniczne- spowodowane przemieszczaniem się magmy w skorupie ziemskiej

zapadowe- mało groźne, wywołane zapadaniem się skał pod pustymi miejscami


Występowanie trzęsień ziemi:
Zazwyczaj są to tereny o wysokiej aktywności wulkanicznej.
Podział jest na trzy grupy:
Sejsmiczne- bardzo częste i silne trzęsienia ziemi
Pensejsmiczne- rzadkie i słabe
Asejsmiczne- wolne od trzęsieńCiekawostka: Siłą trzęsienia może 10000 razy przewyższyć siłę bomby atomowej, zrzuconej na Hiroszimę w 1945 r.
10 4 10
2010-01-25T21:43:05+01:00
Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery.
PRZYCZYNY:
- Ruchy przesuwania się płyt tektonicznych.
- Kopalnie odkrywkowe (np. na Śląsku)
RODZAJE:
- Tektoniczne - są najgroźniejsze i najczęstsze 90% wszystkich trzęsień. Przyczyną ich powstania powstania jest gwałtowne wyzwolenie energii nagromadzonej w skorupie ziemskiej.
- Wulkaniczne - o stosunkowo nie wielkim zasięgu, poprzedzają wybuch wulkanu. Stanowią 7% wszystkich trzęsień.
- Zapadowe - tworzą się na obszarach krasowych wskutek zapadania się stopów jaskiń.
- Antropogeniczne - są skutkiem działania człowieka np. zapadanie się wyrobisk górniczych.
SKUTKI:
Trzęsienia ziemi prowadzą do klęski żywiołowej. Wstrząsy naruszają konstrukcje budynków, niszczą linie kolejowe, drogi, zrywają sieci elektryczne, gazowe wodociągowe. Pochłaniają tysiące ofiar. Wywołują starty materialne.
WYSTĘPOWANIE:
Zachodnia część Ameryki Północnej i Południowej, Ameryka Środkowa, Całe wybrzeże Azji Wschodniej, Filipiny.
19 4 19