Przeczytaj zdania.Spróbuj określić,kim są wykonawcy czynności.Dopasuj informacje z ramki do treści zdań w każdym punkcie.
a)Było mi smutno.Zabrało mi się na płacz.
b)Rozpadało się.Grzmi.Wkrótce się przejaśni.
c)Zrobiło mi się słabo.Mdli mnie.Będzie lepiej.
d)Zaproszono gości.Urządzono jubileusz.Bawiono się wspaniele.

Zdania,w których nie ma podomiotu i nie możemy się go domyślić,to zdania bezpodmiotowe.Wyrażamy w nich informacje:

*o przeżyciach wewnętrznych,np.Zrobiło mi się żal.
*o zjawiskach przyrody,np.Zachmurzyło się.
*o dolegliwościach,np.Boli mnie.
*o czynnościach bliżej nieokreślonych osób,np.Pomalowano szkołę.

W zadaniach bezpodmiotowych orzeczenie wyrażamy:
*nieosobową formą czasownika na -no,-to,np.
Ugotowano i sprzątnięto.
*formą czasownika w 3 os.lp lub lm,np.Jest mi dobrze.

2

Odpowiedzi

2010-01-25T21:30:38+01:00
A podmiot <mi>
b zdania bezpodmiotowe
c zdanie 1 <mi> zdanie 2 <mnie> zdanie 3 c bezpodmiotowe
d chyba zdania bezpodmiotowe
5 3 5
2010-01-25T21:31:15+01:00
A) - *o przeżyciach wewnętrznych,np.Zrobiło mi się żal./podmiotem -Było mi smutno. tu występuje podmiot domyślny -(ja)
b)- *o zjawiskach przyrody,np.Zachmurzyło się.
w tym zdaniu nie ma podmiotu-czyli zd.bezpodmiotowe.
c) *o dolegliwościach,np.Boli mnie. - Zrobiło mi się słabo.Mdli mnie.Będzie lepiej - te dwa zdania posiadają podmiot gramatyczny , ostatnie zd. nie ma podmiotu.
d) *o czynnościach bliżej nieokreślonych osób,np.Pomalowano szkołę. -wszystkie te zd są bezpodmiotowe
;-)
10 4 10